ปั๊มดูดสารเคมี

ปั๊มดูดสารเคมี

Isupump PP3002 : Transfer Pump/Drum Pump

Isupump PP3002 เป็นปั๊มสำหรับดูถ่ายสารเคมีหรือของเหลวอื่นออกจากภาชนะหรือถังบรรจุขนาด 200 ลิตร โดยใช้ระบบไฮบริด (ระบบไฟฟ้า-ระบบลม) อัตราการไหลสูงสุดที่ 15 ลิตร/นาที (ขึ้นกับชนิดของเหลว) ใช้งานสะดวก ช่วยให้การถ่ายสารออกจากถังขนาดใหญ่ปลอดภัย สารไม่หก

Product Feature

  • Pressure : 3-10 Bar
  • Pump Flow rate : 5-15 litres/min (depend on liquid type)
  • Weight : 13 Kgs.
  • Upper cylinder diameter : 63mm. (2.5”)
  • Material : Aluminium