กาวพียู 2 พาร์ท

กาวพียู 2 พาร์ท

ผลิตและจำหน่ายกาวโพลียูรีเทน แบบ 2 ส่วนผสมกัน มีหลายสูตรตามระยะเวลาการแห้งของกาว เป็นกาวที่ให้คุณสมบัติติดแน่น ใช้ติดกับผิววัสดุหลากหลาย เช่น โฟมขาวโพลีสไตรีน, โฟมโพลียูรีเทน, อลูมิเนียม, เหล็กและโลหะชนิดอื่นๆ, แผ่นหิน กระเบื้อง ฯลฯ

Application :

เหมาะใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์, ห้องเย็น ฯลฯ นอกจากนี้ยังเหมาะใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และใช้ในครัวเรือน เพื่อซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุดแตกหักious metal, rock sheets, etc.