POLYURETHANE CHEMICAL

POLYURETHANE CHEMICAL

จำหน่ายเคมีพียูโฟม น้ำยาโฟม เคมีโพลียูเทน (โพลีออล และไอโซ / ตัวขาว และตัวดำ) ที่ใช้ผลิตโฟมพียูฉนวนกันความร้อนในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น โฟมพ่นใต้หลังคา โฟมตู้เย็น-ตู้แช่ โฟมถังแช่-กระติก เคมีโฟมพาแนล โฟมทุ่นลอย โฟมสำหรับไม้เทียม โฟมฉีดประตู        โฟมฉีดฉนวนหุ้มท่อ เป็นต้น รวมถึงจำหน่ายน้ำยาล้างในวงการโฟมพียู

คุณสมบัติของ PU Foam

  • มีความเป็นฉนวนกันความร้อนดี และค่าการนำความร้อน (k) ต่ำ
  • น้ำหนักเบา
  • สามารถขึ้นรูปแบบต่างๆได้
  • สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้หลายชนิด เช่น โลหะ, ไม้, พลาสติกและอื่นๆ
  • สามารถทนอุณหภูมิถึง 250°C ช่วงเวลาสั้นๆ และทนได้ถึง 110°C