น้ำยาโฟม PU (PU CHEMICAL)

น้ำยาโฟม PU (PU CHEMICAL)

จำหน่ายน้ำยาโฟม PU น้ำยาโฟมดำ น้ำยาเคมีโฟมโพลียูเทน (น้ำยาโพลีออล และน้ำยาไอโซ / ตัวขาว และตัวดำ) ที่ใช้ผลิตโฟมพียูฉนวนกันความร้อนในหลากหลายอุตสาหกรรม

 • น้ำยาโฟม PU น้ำยาโฟมพ่นใต้หลังคา (PU Spray Chemical)
 • น้ำยาโฟม PU ถังแช่ กระติก (Rigid PU Chemical for container)
 • น้ำยาโฟม PU ทุ่นลอย
 • น้ำยาโฟม PU ไม้เทียม, น้ำยาโฟม PU ทำโมลด์ ทำแม่พิมพ์
 • น้ำยาโฟม PU ฉีดประตู
 • น้ำยาโฟม PU ฉีดฉนวนหุ้มท่อ
 • น้ำยาโฟม PU สำหรับหลังคาโฟมพียู, น้ำยาโฟม PU หลังคากันความร้อน
 • น้ำยาล้างอุตสาหกรรมโฟมพียู

คุณสมบัติของ PU Foam

 • มีความเป็นฉนวนกันความร้อนดี และค่าการนำความร้อน (k) ต่ำ
 • น้ำหนักเบา
 • สามารถขึ้นรูปแบบต่างๆได้
 • สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้หลายชนิด เช่น โลหะ, ไม้, พลาสติกและอื่นๆ
 • สามารถทนอุณหภูมิถึง 250°C ช่วงเวลาสั้นๆ และทนได้ถึง 110°C