ฉนวนกันความร้อนไอซูเรท-ฉนวนกันร้อนจากโฟม PU / PIR

ฉนวนกันความร้อนไอซูเรท-ฉนวนกันร้อนจากโฟม PU / PIR

ISURATE ฉนวนกันความร้อนโฟม PIR

ฉนวนกันความร้อนไอซูเรท (Isurate) ฉนวนโฟม PIR เหมาะใช้เป็นฉนวนกันร้อนเหนือฝ้าเพดาน, ฝ้าฉนวนกันร้อน หรือผนังฉนวนกันร้อน สำหรับบ้าน, สำนักงาน , โชว์รูม, โรงงาน, อาคารต่างๆ เป็นต้น กันความร้อนดีเยี่ยม และกักเก็บความเย็น อีกทั้งมีคุณสมบัติกันเสียงในตัว ฉนวนไม่ลามไฟ ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย โดยแบ่งสินค้าตามการใช้งาน 3 ประเภทตามการใช้งาน