แผ่นฉนวนกันความร้อนไอซูเรทชีท

แผ่นฉนวนกันความร้อนไอซูเรทชีท

sheet

แผ่นฉนวนกันความร้อน ผลิตจาก PIR (Polyisocyanurate) ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนกันความร้อนสูง อีกทั้งมีความปลอดภัยในเรื่องการติดไฟ ได้รับการยอมรับเป็น B2 Class (DIN4102)

มีการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นฉนวนด้วยการสะท้อนความร้อนจาก Aluminium Foil    น้ำหนักเบา สามารถใช้งานยึดติดกับโครงผนัง หรือยึดติดกับผนังเดิมได้ หรือวางบนฝ้าเพดานเดิม เพื่อใช้เป็นฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา

คุณสมบัติแผ่นฉนวนกันความร้อนไอซูเรทชีท

 • เป็นฉนวนความร้อน, ความเย็นอย่างดี
  • ค่าต้านทานความร้อน (R) = 6.0ft2 °F/Btu
  • ค่าการนำความร้อน (k) = 0.023 W/mK
 • ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน -50°C ถึง 100°C
 • มีคุณสมบัติกันลามไฟ
  • DIN4102 B1, B2
  • ASTM E-84 < 25
 • น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย

Product list

     Product วัสดุ ความหนา(นิ้ว) ความหนาแน่น (kg/m3) ขนาด (ตร.ม.) การใช้งาน
 ISURATE AFA25-2  PIR  25  35  1.20 X 2.40 ฝ้า : วางบนฝ้าเดิม หรือยึดกับโครงฝ้าแล้วปิดด้วยแผ่นฝ้า
ผนัง : ใส่ระหว่างผนัง 2 ชั้นหรือใช้เป็นฉนวนของผนังเบา
 ISURATE AFA50-2  PIR  50  35  1.20 X 2.40 ฝ้า : วางบนฝ้าเดิม หรือยึดกับโครงฝ้าแล้วปิดด้วยแผ่นฝ้า
ผนัง : ใส่ระหว่างผนัง 2 ชั้นหรือใช้เป็นฉนวนของผนังเบา

**We can provide the product as per customer requirement.