ฉนวนกันความร้อนไอซูเรทโฟม

ฉนวนกันความร้อนไอซูเรทโฟม

IsurateFoamB2.1

แผ่นฉนวนกันความร้อนโฟม PIR แบรนด์ไอซูเรท (ISURATE® Foam) ผลิตจากโฟม PU และโฟม PIR (โฟมโพลียูรีเทน และโฟมโพลีไอโซไซยานูเรท) แผ่นฉนวนกันร้อนไอซูเรทมีคุณสมบัติกันความร้อนดีเยี่ยม อีกทั้งไม่ลามไฟ และมีน้ำหนักเบา สามารถตัดขนาดตามต้องการได้ เหมาะใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในบ้านพักอาศัย ฉนวนกันร้อนในอาคาร ฉนวนกันร้อนในออฟฟิตสำนักงาน โดยติดตั้งฉนวนที่ฝ้าเพดาน, ฉนวนกันร้อนที่ผนังเป็นต้น

คุณสมบัติของแผ่นฉนวน ISURATE® Foam

 • ผลิตจากโพลีไอโซไซยานูเรทโฟม (PIR Foam) และโฟมพียู (PU Foam)
 • มีค่าฉนวนกันความร้อนสูง / ค่าฉนวนกันความเย็นสูง
  • ค่าต้านความร้อน (R)   =    6.0 ft2 °F/Btu
  • ค่าการนำความร้อน (k)  =   0.023 W/m.K
 • ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน -20°C ถึง  100°C
 • คุณสมบัติไม่ลามไฟ
  • PIR Class B1, B2 ตามมาตรฐาน DIN4102
  • ASTM E-84 < 25
 • น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย
 • สามารถใช้ได้ทั้งงานฝ้าเพดาน และงานผนัง

การนำไปใช้งานและติดตั้ง

 1. วางบนฝ้าเพดาน เพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนจากหลังคา
 2. ยึดเข้ากับโครงผนัง แล้วปิดทับด้วยวัสดุผนังเบา เป็นฉนวนกันความร้อนจากผนังอาคาร
 3. วางในช่องวางผนัง 2 ชั้น เพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนจากผนังอาคาร

วิธีการติดตั้งฉนวนกันความร้อนโฟมไอซูเรทที่ฝ้าเพดาน   (click)

Product List

รหัส วัสดุ ความหนา (mm.) ความหนาแน่น (Kg/m3) ขนาดแผ่น (ม.x ม.)
ISURATE F25-2  PIR  25  (1″)  35  1.20 X 2.40
 ISURATE F50-2  PIR  50  (2″)  35  1.20 X 2.40