โครงการลดละเลิกการใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน

โครงการลดละเลิกการใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน

ร่วมโครงการลดละเลิกการใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน

บริษัท บางกอก อินทิเกรเท็ด เทรดดิ้ง จำกัด เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการลดละเลิกการใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (HCFC)  ซึ่งธนาคารโลก (World Bank) ตั้งขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อนทั่วโลก โดยประเทศไทยกรมโรงงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
IMG_20170915_113658